depresyon Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Depresyon tanısını güçleştiren diğer etkenler

Hastaya ilişkin zorluklar

Hastalar içinde bulundukları durumun farkında olmayabilir.

Çoğu kez bedensel belirtiler de bulunduğundan, hasta özellikle bedensel yakınmalarına odaklanmış olabilir.

Hasta yaşadığı duyguların farkındadır,  ancak bunları bir yakınma olarak dile getirebileceğini bilmemektedir.

Hasta içinde bulunduğu durumun değişmeyeceğini düşünmektedir.

Hasta yaşadığı duygulardan söz ederse “yetersiz, güçsüz, tembel”  olarak nitelenebileceğini düşünebilir.

Hekimlerin tutum ve davranışı,  hastanın ruhsal yakınmalarından söz etmesini engelleyebilir.

Hasta “akıl hastası” damgası yemekten korkabilir.

Günlük yaşantıda depresif  belirtilerin sık olması hastanın içinde bulunduğu durumu olağan olarak değerlendirmesine yol açabilir.

Hasta ve yakınları, bir psikososyal stres ya da ciddi bir hastalık sonrası ortaya çıkan depresyonu “normal” ya da “beklenen” bir durum olarak yorumlayabilir.

Hekime ilişkin zorluklar

Çoğu kez bedensel belirtilerin bulunması ve önde gelmesi nedeniyle çekirdek depresyon belirtileri gözden kaçabilir.

Hastalığın hastada oluşturduğu yeti yitimi hafif düzeydeyse, hekim hastanın içinde bulunduğu durumu fark edemeyebilir.

Hekimin depresyonla ilgili bilgi ve becerisi yeterli olmayabilir.

Hekimin hastayı değerlendirirken zamanının yetersiz olması nedeniyle ruhsal sorunlara eğilemeyebilir ve soruşturamayabilir.

Hekim ruhsal bozuklukları bir hastalık olarak değerlendirmemektedir.

 

ayrıca bkz: Kaygı/stres, yas, üzüntü/elem/keder, alkol veya uyuşturucu kullanımı, bipolar duygudurum bozukluğu, demans (bunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim