depresyon Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Depresyonun eşlik eden belirtileri

Eşlik eden belirtiler, başta anksiyete bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi) ve somatoform bozukluklar (somatizasyon bozukluğu gibi) olmak üzere diğer psikiyatrik bozukluklarda da sıklıkla görülen belirtilerdir.

Depresif Bozuklukta da temel belirtilerle beraber her zaman bulunur. Depresyon tanısı konulabilmesi için en az  5 belirti bulunmalıdır. Bu beş belirtiden en az 1’i temel belirti olmalıdır.

Yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik: Kişi kendini halsiz, güçsüz, bezgin hissetmekte, çabuk yorulmaktadır. Hiçbir iş yapmak için kendinde güç bulamaz.

Uyku bozukluğu: Uyku bozukluğu çeşitli biçimlerde gözlenebilir. Kimi hasta uykuya dalmakta güçlük çeker. Bazı hastalar uykuya daldıktan sonra sık uyanmaktan yakınır. Sabah erken uyanma  gözlenebilir. Kişi uyandığında kendini dinlenmemiş hisseder. Kimi depresyonlu hastada ise çok fazla uyuma ya da uyumaya eğilim  görülür .

Dikkatini toplamada güçlük ve kararsızlık: Kişi bir  noktaya dikkatini toplayamaz, bir konu üstünde yoğunlaşamaz. Konsantrasyonu azalmıştır. Bir gazeteyi baştan sona okuyamaz, filmi seyredemez, işini tamamlayamaz,  ders çalışamaz ya da yemek yapmakta bile zorlanmaya başlar. Bir konu üzerinde düşünüp karar veremez.

İştah bozukluğu: Genelde yoğun bir iştahsızlık, yemeklerin tadını alamama, isteksizlik ve kilo kaybı gözlenir. Kimi olgularda iştah artışı veya çok yeme ortaya çıkar.

Kendine güven azalması, değersizlik ve suçluluk duyguları: Kişi kendini yetersiz, eksik, başarısız ve değersiz görmektedir. Cesaretini kaybettiğini belirtir. Kendini aşırı eleştirir ve ayıplar. Geçmişteki olumsuz olayları hatırlamaya eğilimlidir ve pişmanlık duyguları belirgindir.

Ölüm ve intihar düşünceleri: Tekrarlayan biçimde ölüm düşüncesiyle, ölmeyi istemekle ilgili bir uğraş biçimindedir. Depresyondaki ölüm düşüncesi, daha çok anksiyete bozukluklarında görülen sıkıntı duygusundan kurtulmak için “ölsem de kurtulsam” duygusundan  farklıdır. Kişide eğer  intihar düşüncesi saptanır ise, ciddiye alınmalı ve sorgulanmalıdır. Geçmişte intihar girişimi öyküsü var ise depresyonlu olguda çok dikkatli davranmak gerekir. Ölüm ile ilgili düşünceler muhakkak sorgulanmalı, ölüm ile ilgili sorular sormaktan kaçınılmamalıdır.

Hareket ve konuşmalarda yavaşlama ya da ajitasyon: Hareketlerde, düşüncenin akışında, konuşmada, karar vermede yavaşlık  ortaya çıkabilir. Kişi durgunluktan yakınır. Bu durum çevredekiler tarafından da fark edilebilir. Kimi kez tam tersine yoğun sıkıntı nedeniyle sürekli gezinme görülebilir.

ayrıca bkz: depresyonun temel belirtileri, depresyonun diğer belirtileri, depresyon soruları, depresyon anketi, depresyon tanısı koymak için... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim