depresyon Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Yaşlı ve gençlerde depresyon

Yaşlıda depresyon

Yaşlıda depresyon tanısı koymak güç olabilir.

Sıklıkla eşlik eden bedensel hastalıklar, depresyonun fiziksel belirtilerini ayırt etmeyi güçleştirir .

Yaşlıdaki depresyonda görülebilen bellek bozukluğu hafif ya da orta şiddetteki bunamayı taklit edebilir

Gençlerde depresyon

Gençlik çağında başlayan depresyon  tedavi edilmediğinde genellikle kronikleşir ve kimliği depresif özelliklerle biçimleyerek kişinin tüm yaşamını etkileyebilir

Gençlik çağı depresyon tanısı için aranan ölçütler yetişkinlik döneminden farklı değildir.

Çökkün duygulanım ve zevk alamama, yalnız başına ya da birlikte, başta gelen tanı ölçütleridir.

Diğer belirtiler arasında tıbbi açıklaması olmayan bedensel yakınmalar, hipokondriazis, sosyal izolasyon, anoreksiya ya da aşırı tatlı isteme gibi yeme bozuklukları, huzursuzluk, okul fobisi, okul başarısında düşme, evden kaçma, saldırgan-antisosyal davranışlar ve bedensel görünüme ilginin azalması  sayılabilir.

ayrıca bkz: depresyonun belirtileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim