depresyon Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Depresyona yol açabilen ilaçlar

Kardiyak ve antihipertansif ilaçlar

Betadin

Dijitaller

 

Kinidin

Prazosin

 

Guanetedin

Proksinamid

 

Hidralazin

Veratrum

 

Metildopa

Lidoksin

 

Propranolol

Oxprenolol

 

Rezerpin

Methoserpidin

 

 

 

Sedatifler ve hipnotikler

Barbituratlar

Benzodiyazepinler

 

Kloral hidrat

Klormetiyazol

 

Etanol

Kiorazepat

 

 

 

Steroidler ve hormoniar

Kortikosteroidler

Triameinalone

 

Oral kontraseptif

Norethisterone

 

Prednison

Danazol

 

 

 

Stimulanlar ve iştah baskılayıcılar

Amfetamin

Dietuipropion

 

Fenfluramin

Fenmetrazin

 

 

 

Psikotropik ilaçlar

Butirofenonlar

Fenotiyazinler

 

 

 

Nörolojik ajanlar

Amantadin

Baklofen

 

Bromokriptin

Karbamazepin

 

Levodopa

Methosuksimid

 

Tetrabenazin

Fenitoin

 

 

 

Analjezik ve antienflamatuar ilaçlar

Fenoprofen

Fenasetin

 

Ibuprofen

Feniutazon

 

Indometazin

Pentazosin

 

Opiatlar

Benzidamin

 

 

 

Antibakteriyel ve antifungal ilaçlar

Ampisilin

Griseofuin

 

Sulfa metoksazol

Metronidazol

 

Klotrimazol

Nit rofurantoin

 

Sikloserin

Nalidiksik asit

 

Dapson

Sulfonamid

 

Etlyonamid

Streptomisin

 

Tetrasiklin

Tiyokarbanilid

Antineoplastik ilaçlar

Azathioprin

6~Azauridine

 

C-Asparaginase

Bleomisin

 

Mithramycin

Trimetoprim

 

Vineristine

Zidovudine

 

Asetozolamid

Antikolinesteraz

 

 

 

Diğerleri

Choline

Simetidin

 

Siproheptadin

Difenoksilat

 

Disulfiram

Liserjit

 

Metiserjid

Mebeverin

 

Mekuzin

Metaklopramid

 

Pizotifen

Salbutamol

 

 

 

 

ayrıca bkz: depresyona yol açan hastalıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim