depresyon Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Depresyonda psikoterapi neleri değiştirmek için gereklidir?

Psikoterapi ile aşağıda açıklanan ruhsal durumların değiştirilmesine çalışılmaktadır.

a) Bilişsel çarpıtmalar

 

Depresyonlu kişilerin kendine, çevresine, genel olarak yaşamına ve geleceğine ilişkin olumsuz değerlendirmeleri bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler davranışçı-bilişsel kuram tarafından keyfi çıkarım, seçici soyutlama, aşırı genelleme, abartma ve küçümseme olarak adlandırılan bilişsel çarpıtmalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu düşünce yapısı hem depresyona yatkınlık yaratmakta hem de depresyon sırasında etkin olabilmektedir.

Örnekler:

“ben hiçbir zaman iyileşmeyeceğim”

“ben yetersizim, kimse beni sevmiyor”

“hiçbir şey düzelmeyecek”

b) Özsaygıda düşme

Depresyonlu hastaların özsaygılarında  düşme ve özgüvenlerinde azalma ortaya çıkmaktadır. Hastalar kendilerini değersiz ya da işe yaramayan bir kişi olarak görme eğilimindedirler.

Depresyon sırasında her zaman görülen özsaygıda düşme dışında bu hastaların kırılgan özsaygıları vardır, kolayca değersizlik ve aşağılık duyguları yaşarlar. Kendilerinden beklentileri çoğu zaman gerçek dışı, idealleri ulaşılamaz nitelikler taşır. Gerçek dışı beklentiler ya da ulaşılamaz idealler kolayca ve sık sık düş kırıklıkları yaşanmasına neden olmaktadır.

c) Katı süperego

Depresif hastalarda hemen her zaman katı, sert ve bağışlamaz bir süperego ("vicdan") vardır. Bu yapı hastanın kendisini en küçük hatasında acımasızca eleştirmesine yol açmakta ve özellikle kızgınlık ve öfke duygularının dışa aktarılmasını önlemekte ve kişinin bu duyguları nedeniyle suçluluk duygusu yaşamasına neden olmaktadır.

ç) Aşırı sevilme ve değer verilme gereksinimi

Depresif kişiler sürekli olarak sevilmek ve değerli olmak gereksinimi içindedirler. Bu duygularının gerçek ya da hayali bir biçimde karşılanmadığını hissetmek hayal kırıklığı yaratmaktadır. 

d) Kişilik yapısı

Depresyonlu hastalar herkesi hoşnut etmeye çalışan, aşırı verici, hayır diyemeyen, başkalarının dertlerini yüklenen, aşırı sorumluluk duyguları olan, öfkeyi belli etmekte güçlük çeken, ileri derecede duyarlı ve bağımlı kişilerdir.

  ayrıca bkz: Depresyonlu hastalarda görülen psikolojik sorunlar nelerdir? Hangi durumlarda psikoterapi gerekir, hangi terapi türleri yararlıdır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim